Open de Bijbel

Johannes 19:35
NBV 35 Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien, en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 35 En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig; en hij weet, dat hij zegt, hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 35 And he that saw it bare record, and his record is true: and he knoweth that he saith true, that ye might believe.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version