Open de Bijbel

Johannes 19:30
NBV 30 Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 30 Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 30 When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished: and he bowed his head, and gave up the ghost.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version