Johannes 19:30

NBV

30Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

SV

30Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den geest.

KJV

30When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished: and he bowed his head, and gave up the ghost.