Gerelateerd aan Johannes 19:28

Gerelateerd aan Johannes 19:28

Psalmen 69:21

(69:22) Nee, ze mengden gif door mijn eten en lesten mijn dorst met azijn.
Gerelateerd aan Johannes 19:28

Psalmen 22:15

(22:16) Mijn kracht is droog als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte, u legt mij neer in het stof van de dood.
Gerelateerd aan Johannes 19:28

Johannes 19:30

Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.
Gerelateerd aan Johannes 19:28

Johannes 19:24

Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.’ Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn mantel.’ Dat is wat de soldaten deden.
Gerelateerd aan Johannes 19:28

Lukas 22:37

Want ik zeg jullie: wat geschreven staat, moet in mij tot vervulling komen, namelijk: “Hij werd gerekend tot de wettelozen.” Inderdaad, nu wordt voltrokken wat over mij gezegd is.’
Gerelateerd aan Johannes 19:28

Handelingen 13:29

Toen ze alles ten uitvoer hadden gebracht wat er over hem geschreven staat, haalden ze hem van het kruishout en legden hem in een graf.
Gerelateerd aan Johannes 19:28

Lukas 18:31

Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen: ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten is geschreven zal men de Mensenzoon laten ondergaan.
Gerelateerd aan Johannes 19:28

Johannes 18:4

Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’
Gerelateerd aan Johannes 19:28

Johannes 13:1

Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.
Gerelateerd aan Johannes 19:28

Lukas 9:31

die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen.
Gerelateerd aan Johannes 19:28

Lukas 12:50

Ik moet een doop ondergaan, en ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is.