Open de Bijbel

Johannes 19:28
NBV 28 Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 28 Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide: Mij dorst.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 28 After this, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version