Gerelateerd aan Johannes 19:20

Gerelateerd aan Johannes 19:20

Johannes 19:13

Pilatus hoorde dat, liet Jezus naar buiten brengen en nam plaats op de rechterstoel op het zogeheten Mozaïekterras, in het Hebreeuws Gabbata.
Gerelateerd aan Johannes 19:20

Johannes 5:2

In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata heet.
Gerelateerd aan Johannes 19:20

Handelingen 21:37

Vlak voordat Paulus de kazerne binnengebracht zou worden, zei hij tegen de tribuun: ‘Mag ik u iets vragen?’ De tribuun antwoordde: ‘Spreekt u Grieks?
Gerelateerd aan Johannes 19:20

Openbaring 9:11

Hun koning is de engel van de onderaardse diepte; zijn naam luidt Abaddon in het Hebreeuws, in het Grieks Apollyon.
Gerelateerd aan Johannes 19:20

Handelingen 22:2

Toen de menigte hoorde dat hij hen in het Hebreeuws toesprak, werd het nog stiller. Paulus vervolgde:
Gerelateerd aan Johannes 19:20

Handelingen 26:14

We vielen allen op de grond en ik hoorde een stem in het Hebreeuws tegen me zeggen: “Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Je kwelt jezelf door je zinloze halsstarrigheid!”
Gerelateerd aan Johannes 19:20

Hebreeën 13:12

Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden.
Gerelateerd aan Johannes 19:20

Openbaring 16:16

Ze brachten hen bijeen op de plaats die in het Hebreeuws Harmagedon heet.
Gerelateerd aan Johannes 19:20

Handelingen 21:40

Zodra de tribuun dit had toegestaan, maande Paulus, die boven aan de trappen stond, de mensen met een handgebaar tot stilte. Daarna sprak hij hen in het Hebreeuws als volgt toe: