Johannes 19:14

NBV

14Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden: ‘Hier is hij, uw koning.’

SV

14En het was de voorbereiding van het pascha, en omtrent de zesde ure; en hij zeide tot de Joden: Ziet, uw Koning!

KJV

14And it was the preparation of the passover, and about the sixth hour: and he saith unto the Jews, Behold your King!