Open de Bijbel

Johannes 18:8
NBV 8 ‘Ik heb jullie al gezegd: “Ik ben het, ”’zei Jezus. ‘Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd, dat Ik het ben. Indien gij dan Mij zoekt, zo laat dezen heengaan.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 Jesus answered, I have told you that I am he: if therefore ye seek me, let these go their way:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version