Open de Bijbel

Johannes 18:6
NBV 6 Toen hij zei: ‘Ik ben het, ‘deinsden ze achteruit en vielen op de grond. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 Als Hij dan tot hen zeide: Ik ben het; gingen zij achterwaarts, en vielen ter aarde.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 As soon then as he had said unto them, I am he, they went backward, and fell to the ground.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version