Gerelateerd aan Johannes 18:20

Gerelateerd aan Johannes 18:20

Johannes 7:26

Moet je zien, hij spreekt vrijuit en ze zeggen niets tegen hem. Zouden onze leiders werkelijk tot de overtuiging zijn gekomen dat hij de messias is?
Gerelateerd aan Johannes 18:20

Jesaja 48:16

Kom naderbij en luister hiernaar. Van meet af aan heb ik openlijk gesproken, vanaf het begin van de geschiedenis was ik erbij. -God, de HEER, heeft mij gezonden, met zijn geest. -
Gerelateerd aan Johannes 18:20

Mattheüs 4:23

Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.
Gerelateerd aan Johannes 18:20

Mattheüs 26:55

Toen zei Jezus tegen de omstanders: ‘Met zwaarden en knuppels bent u uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben! Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te geven, en toen hebt u me niet gevangengenomen.
Gerelateerd aan Johannes 18:20

Jesaja 45:19

Ik heb niet in het verborgene gesproken, ergens in een duister oord, ik heb Jakobs nageslacht niet gevraagd: ‘Zoek mij in de chaos.’ Nee, ik ben de HEER, al wat ik zeg is rechtvaardig, wat ik aankondig is waarachtig.
Gerelateerd aan Johannes 18:20

Johannes 7:4

Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden. Als je dit soort dingen doet, laat je dan zien aan de wereld.’
Gerelateerd aan Johannes 18:20

Lukas 20:1

Op een van de dagen dat Jezus het volk in de tempel onderricht gaf en er het goede nieuws verkondigde, kwamen opeens de hogepriesters en de schriftgeleerden, samen met de oudsten, op hem af
Gerelateerd aan Johannes 18:20

Handelingen 26:26

Bovendien weet de koning waarover het gaat, en daarom kan ik vrijuit tegen hem spreken. Ik denk niet dat iets hiervan hem is ontgaan, het heeft zich immers niet in een uithoek afgespeeld.
Gerelateerd aan Johannes 18:20

Johannes 8:2

en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht.
Gerelateerd aan Johannes 18:20

Johannes 7:28

Bij zijn onderricht in de tempel zei Jezus luid en duidelijk: ‘U kent mij en u weet waar ik vandaan kom. Maar ik ben niet namens mezelf gekomen; ik ben gezonden door iemand die betrouwbaar is, en hem kent u niet.
Gerelateerd aan Johannes 18:20

Lukas 4:15

Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen.
Gerelateerd aan Johannes 18:20

Psalmen 40:9

(40:10) Wanneer het volk bijeen is, spreek ik over uw rechtvaardigheid, ik houd mijn lippen niet gesloten, u weet het, HEER.
Gerelateerd aan Johannes 18:20

Mattheüs 9:35

Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal.
Gerelateerd aan Johannes 18:20

Johannes 10:23

Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo.
Gerelateerd aan Johannes 18:20

Lukas 21:37

Overdag gaf hij onderricht in de tempel, maar ‘s avonds vertrok hij om de nacht door te brengen op de Olijfberg.
Gerelateerd aan Johannes 18:20

Mattheüs 26:65

Hierop scheurde de hogepriester zijn kleren en hij riep uit: ‘Hij heeft God gelasterd! Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? Nu hebt u met eigen oren gehoord hoe hij God lastert.
Gerelateerd aan Johannes 18:20

Johannes 8:26

Ik heb veel over u te zeggen, en veel in uw nadeel, maar ik zeg tegen de wereld wat ik gehoord heb van hem die mij gezonden heeft, en hij is betrouwbaar.’
Gerelateerd aan Johannes 18:20

Mattheüs 24:26

Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn, ”ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen, ”geloof dat dan niet.
Gerelateerd aan Johannes 18:20

Lukas 19:45

Hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars begon weg te jagen,
Gerelateerd aan Johannes 18:20

Psalmen 22:22

(22:23) Ik zal uw naam bekendmaken, u loven in de kring van mijn volk.
1
2
Volgende