Johannes 18:19

SV

19De hogepriester dan vraagde Jezus van Zijn discipelen, en van Zijn leer.

KJV

19The high priest then asked Jesus of his disciples, and of his doctrine.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.