Gerelateerd aan Johannes 17:6

Gerelateerd aan Johannes 17:6

Johannes 17:26

Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’
Gerelateerd aan Johannes 17:6

1 Johannes 5:20

We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.
Gerelateerd aan Johannes 17:6

Johannes 14:21

Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’
Gerelateerd aan Johannes 17:6

Exodus 34:5

De HEER daalde neer in een wolk, hij kwam naast Mozes staan en riep de naam HEER uit.
Gerelateerd aan Johannes 17:6

Johannes 17:2

Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken.
Gerelateerd aan Johannes 17:6

Exodus 3:13

Maar Mozes zei: 'Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: "Wat is de naam van die God?" Wat moet ik dan zeggen?'
Gerelateerd aan Johannes 17:6

Johannes 6:37

Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt zal ik niet wegsturen,
Gerelateerd aan Johannes 17:6

Johannes 17:24

Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd.
Gerelateerd aan Johannes 17:6

Psalmen 22:22

(22:23) Ik zal uw naam bekendmaken, u loven in de kring van mijn volk.
Gerelateerd aan Johannes 17:6

Johannes 15:19

Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie.
Gerelateerd aan Johannes 17:6

Johannes 10:27

Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.
Gerelateerd aan Johannes 17:6

2 Thessalonicensen 2:13

Maar voor u, broeders en zusters, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als eersten uitgekozen om te worden gered door de Geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid.
Gerelateerd aan Johannes 17:6

Openbaring 2:13

Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont.
Gerelateerd aan Johannes 17:6

Efeze 1:4

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn,
Gerelateerd aan Johannes 17:6

Openbaring 3:8

Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend.
Gerelateerd aan Johannes 17:6

Hebreeën 3:6

Christus echter is trouw als Zoon die over dat huis is aangesteld. Wij vormen dat huis, mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen.
Gerelateerd aan Johannes 17:6

Johannes 8:31

En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen.
Gerelateerd aan Johannes 17:6

Spreuken 3:1

Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast.
Gerelateerd aan Johannes 17:6

Mattheüs 11:25

In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.
Gerelateerd aan Johannes 17:6

Johannes 18:9

Zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had: ‘Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan.’
1
2
3
Volgende