Johannes 17:5

NBV

5Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond.

SV

5En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.

KJV

5And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was.