Johannes 17:25

NBV

25Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden.

SV

25Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt.

KJV

25O righteous Father, the world hath not known thee: but I have known thee, and these have known that thou hast sent me.