Open de Bijbel

Johannes 17:25
NBV 25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 25 O righteous Father, the world hath not known thee: but I have known thee, and these have known that thou hast sent me.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version