Johannes 17:22

NBV

22Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij:

SV

22En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;

KJV

22And the glory which thou gavest me I have given them; that they may be one, even as we are one: