Open de Bijbel

Johannes 17:22
NBV 22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 22 And the glory which thou gavest me I have given them; that they may be one, even as we are one:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version