Open de Bijbel

Johannes 17:20
NBV 20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 20 Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version