Open de Bijbel

Johannes 17:2
NBV 2 Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 Gelijkerwijs Gij Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige leven geve.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version