Open de Bijbel

Johannes 17:14
NBV 14 Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 I have given them thy word; and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version