Johannes 16:12

NBV

12Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen.

SV

12Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.

KJV

12I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now.