Johannes 15:27

SV

27En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginne met Mij geweest.

KJV

27And ye also shall bear witness, because ye have been with me from the beginning.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.