Open de Bijbel

Johannes 15:13
NBV 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 13 Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 13 Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version