Johannes 15:11

NBV

11Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.

SV

11Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld worde.

KJV

11These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full.