Open de Bijbel

Johannes 14:6
NBV 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version