Open de Bijbel

Johannes 14:31
NBV 31 maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 31 Maar opdat de wereld wete, dat Ik den Vader liefheb, en alzo doe, gelijkerwijs Mij de Vader geboden heeft. Staat op, laat ons van hier gaan.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 31 But that the world may know that I love the Father; and as the Father gave me commandment, even so I do. Arise, let us go hence.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version