Open de Bijbel

Johannes 14:18
NBV 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 18 Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 18 I will not leave you comfortless: I will come to you.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version