Open de Bijbel

Johannes 14:16
NBV 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version