Johannes 14:16

NBV

16Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn:

SV

16En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;

KJV

16And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever;