Open de Bijbel

Johannes 14:15
NBV 15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 15 If ye love me, keep my commandments.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version