Open de Bijbel

Johannes 14:11
NBV 11 Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 11 Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is; en indien niet, zo gelooft Mij om de werken zelve.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 11 Believe me that I am in the Father, and the Father in me: or else believe me for the very works' sake.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version