Gerelateerd aan Johannes 14:10

Gerelateerd aan Johannes 14:10

Johannes 5:19

Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.
Gerelateerd aan Johannes 14:10

Johannes 10:38

maar als dat wel het geval is en u gelooft me toch niet, geloof dan tenminste wat ik doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in mij is en dat ik in de Vader ben.’
Gerelateerd aan Johannes 14:10

Johannes 12:49

Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken.
Gerelateerd aan Johannes 14:10

Johannes 17:8

Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden.
Gerelateerd aan Johannes 14:10

Handelingen 10:38

Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij.
Gerelateerd aan Johannes 14:10

Johannes 10:30

en de Vader en ik zijn één.’
Gerelateerd aan Johannes 14:10

Johannes 3:32

getuigt van wat hij gezien en gehoord heeft, en toch wordt zijn getuigenis door niemand aanvaard.
Gerelateerd aan Johannes 14:10

Kolossensen 2:9

Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig,
Gerelateerd aan Johannes 14:10

2 Korinthe 5:19

Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.
Gerelateerd aan Johannes 14:10

Johannes 6:38

want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft.
Gerelateerd aan Johannes 14:10

Johannes 8:28

‘Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt, ‘ging Jezus verder, ‘dan zult u weten dat ik het ben, en dat ik niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft.
Gerelateerd aan Johannes 14:10

Johannes 5:17

Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’
Gerelateerd aan Johannes 14:10

Johannes 8:38

Ik spreek over wat ik gezien heb bij de Vader, u doet wat u gehoord hebt van uw vader.’
Gerelateerd aan Johannes 14:10

Johannes 7:16

Jezus zei: ‘Wat ik onderwijs heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft.
Gerelateerd aan Johannes 14:10

Johannes 1:1

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
Gerelateerd aan Johannes 14:10

Kolossensen 1:19

in hem heeft heel de volheid willen wonen
Gerelateerd aan Johannes 14:10

1 Johannes 5:7

Er zijn dus drie getuigen:
Gerelateerd aan Johannes 14:10

Johannes 14:20

Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.
Gerelateerd aan Johannes 14:10

Johannes 17:21

Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.
Gerelateerd aan Johannes 14:10

Johannes 8:40

Maar nee, u wilt mij, iemand die u de waarheid heeft gezegd die hij van God gehoord heeft, doden-zoiets heeft Abraham niet gedaan.
1
2
Volgende