Open de Bijbel

Johannes 14:1
NBV1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version