Open de Bijbel

Johannes 13:7
NBV 7 Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now; but thou shalt know hereafter.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version