Johannes 13:37

NBV

37‘Waarom kan ik u nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor u geven!’ zei Petrus.

SV

37Petrus zeide tot Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor U zetten.

KJV

37Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake.