Open de Bijbel

Johannes 13:30
NBV 30 Judas nam het brood aan en ging meteen weg. Het was nacht. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 30 Hij dan, de bete genomen hebbende, ging terstond uit. En het was nacht.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 30 He then having received the sop went immediately out: and it was night.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version