Open de Bijbel

Johannes 13:3
NBV 3 Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 Jezus, wetende, dat de Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat Hij van God uitgegaan was, en tot God heenging,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 Jesus knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God, and went to God;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version