Open de Bijbel

Johannes 13:23
NBV 23 Een van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast hem aan tafel aan, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 23 En een van Zijn discipelen was aanzittende in den schoot van Jezus, welken Jezus liefhad.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 23 Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples, whom Jesus loved.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version