Gerelateerd aan Johannes 13:21-30

Gerelateerd aan Johannes 13:21

Mattheüs 26:21

Onder het eten zei hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij uitleveren.’
Gerelateerd aan Johannes 13:21

Markus 14:18

Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie, die met mij eet, zal mij uitleveren.’
Gerelateerd aan Johannes 13:21

Johannes 12:27

Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen.
Gerelateerd aan Johannes 13:21

Johannes 13:18

Ik doel niet op jullie allemaal: ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in de Schrift staat zal in vervulling gaan: “Hij die at van mijn brood heeft zich tegen mij gekeerd.”
Gerelateerd aan Johannes 13:21

2 Korinthe 2:12

Toen ik in Troas kwam om het evangelie van Christus te verkondigen, gaf de Heer mij daartoe goede mogelijkheden.
Gerelateerd aan Johannes 13:21

Lukas 22:21

Maar weet wel dat degene die mij zal uitleveren samen met mij aan deze tafel aanligt.
Gerelateerd aan Johannes 13:21

Johannes 11:33

Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep bewogen
Gerelateerd aan Johannes 13:21

Romeinen 9:2

ik ben diepbedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld.
Gerelateerd aan Johannes 13:21

Johannes 11:35

Jezus begon ook te huilen,
Gerelateerd aan Johannes 13:21

Johannes 11:38

Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening.
Gerelateerd aan Johannes 13:21

Johannes 13:2

Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden.
Gerelateerd aan Johannes 13:21

1 Johannes 2:19

Ze zijn uit ons midden voortgekomen maar ze hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde.
Gerelateerd aan Johannes 13:21

Mattheüs 26:38

zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’
Gerelateerd aan Johannes 13:21

Handelingen 1:16

‘Broeders en zusters, het schriftwoord waarin de heilige Geest bij monde van David heeft gesproken over Judas, de gids van hen die Jezus gevangen hebben genomen, moest in vervulling gaan.
Gerelateerd aan Johannes 13:21

Markus 3:5

Hij keek hen boos aan, maar ook diepbedroefd vanwege hun hardleersheid, en toen zei hij tegen de man die in het midden stond: ‘Steek uw hand uit.’ Hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in.
Gerelateerd aan Johannes 13:21

Handelingen 17:16

Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad.
Gerelateerd aan Johannes 13:22

Lukas 22:23

Ze vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen doen.
Gerelateerd aan Johannes 13:22

Markus 14:19

Ze werden bedroefd en vroegen een voor een aan hem: ‘Ik ben het toch niet?’
Gerelateerd aan Johannes 13:22

Mattheüs 26:22

Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze hem: ‘Ik toch niet, Heer?’
Gerelateerd aan Johannes 13:22

Genesis 42:1

Toen Jakob hoorde dat er in Egypte graan was, zei hij tegen zijn zonen: ‘Waarom ondernemen jullie niets?
1
2
3
4
Volgende