Johannes 13:17

SV

17Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelve doet.

KJV

17If ye know these things, happy are ye if ye do them.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.