Open de Bijbel

Johannes 12:47
NBV 47 Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 47 En indien iemand Mijn woorden gehoord, en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 47 And if any man hear my words, and believe not, I judge him not: for I came not to judge the world, but to save the world.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version