Open de Bijbel

Johannes 12:32
NBV 32 Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 32 En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 32 And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version