Open de Bijbel

Johannes 12:29
NBV 29 De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 29 De schare dan, die daar stond, en dit hoorde, zeide, dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 29 The people therefore, that stood by, and heard it, said that it thundered: others said, An angel spake to him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version