Open de Bijbel

Johannes 12:28
NBV 28 Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 28 Vader, verheerlijk Uw Naam. Er kwam dan een stem uit den hemel, zeggende: En Ik heb Hem verheerlijkt, en Ik zal Hem wederom verheerlijken.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 28 Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven, saying, I have both glorified it, and will glorify it again.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version