Open de Bijbel

Johannes 12:27
NBV 27 Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 27 Nu is Mijn ziel ontroerd; en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit deze ure! Maar hierom ben Ik in deze ure gekomen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 27 Now is my soul troubled; and what shall I say? Father, save me from this hour: but for this cause came I unto this hour.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version