Johannes 12:26

NBV

26Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.

SV

26Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren.

KJV

26If any man serve me, let him follow me; and where I am, there shall also my servant be: if any man serve me, him will my Father honour.