Open de Bijbel

Johannes 12:26
NBV 26 Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geĆ«erd worden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 26 Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 26 If any man serve me, let him follow me; and where I am, there shall also my servant be: if any man serve me, him will my Father honour.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version