Open de Bijbel

Johannes 12:2
NBV 2 Daar hield men ter ere van hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 Zij bereidden Hem dan aldaar een avondmaal, en Martha diende; en Lazarus was een van degenen, die met Hem aanzaten.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 There they made him a supper; and Martha served: but Lazarus was one of them that sat at the table with him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version