Open de Bijbel

Johannes 11:42
NBV 42 U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 42 Doch Ik wist, dat Gij Mij altijd hoort; maar om der schare wil, die rondom staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven, dat Gij Mij gezonden hebt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 42 And I knew that thou hearest me always: but because of the people which stand by I said it, that they may believe that thou hast sent me.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version