Open de Bijbel

Johannes 11:35
NBV 35 Jezus begon ook te huilen, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 35 Jezus weende.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 35 Jesus wept.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version