Johannes 11:29

NBV

29Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe,

SV

29Deze, als zij dat hoorde, stond haastelijk op, en ging tot Hem.

KJV

29As soon as she heard that, she arose quickly, and came unto him.