Open de Bijbel

Johannes 11:27
NBV 27 ‘Ja Heer, ‘zei ze, ‘ik geloof dat u de messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 27 Zij zeide tot Hem: Ja, Heere; ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zone Gods, Die in de wereld komen zou.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 27 She saith unto him, Yea, Lord: I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version