Open de Bijbel

Johannes 11:1
NBV1 Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit BetaniĆ«, het dorp waar Maria en haar zuster Marta woonden Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 En er was een zeker man krank, genaamd Lazarus, van Bethanie, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 Now a certain man was sick, named Lazarus, of Bethany, the town of Mary and her sister Martha.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version