Gerelateerd aan Johannes 10:9

Gerelateerd aan Johannes 10:9

Johannes 14:6

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
Gerelateerd aan Johannes 10:9

Efeze 2:18

dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.
Gerelateerd aan Johannes 10:9

Johannes 10:7

Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen.
Gerelateerd aan Johannes 10:9

Johannes 10:1

‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover.
Gerelateerd aan Johannes 10:9

Romeinen 5:1

Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.
Gerelateerd aan Johannes 10:9

Psalmen 100:3

Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.
Gerelateerd aan Johannes 10:9

Jesaja 49:9

om tegen gevangenen te zeggen: ‘Ga in vrijheid!’ en tegen wie in het duister verblijft: ‘Kom te voorschijn!’ Langs wegen zullen zij weiden, op iedere kale heuvel vinden ze weidegrond.
Gerelateerd aan Johannes 10:9

Psalmen 95:7

Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. Luister vandaag naar zijn stem:
Gerelateerd aan Johannes 10:9

Hebreeën 10:19

Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom,
Gerelateerd aan Johannes 10:9

Zacharia 10:12

Met mijn hulp zullen ze onoverwinnelijk zijn, en zij zullen optrekken in mijn naam-zo spreekt de HEER.
Gerelateerd aan Johannes 10:9

Psalmen 23:1

Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Gerelateerd aan Johannes 10:9

Ezechiel 34:12

Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken.
Gerelateerd aan Johannes 10:9

Jesaja 40:11

Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.
Gerelateerd aan Johannes 10:9

Psalmen 80:1

Voor de koorleider. Op de wijs van De lelies. Een getuigenis. Van Asaf, een psalm. (80:2) Hoor ons, herder van Israël, die Jozef leidt als een kudde. U die troont op de cherubs, verschijn in luister