Open de Bijbel

Johannes 10:9
NBV 9 Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 I am the door: by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version